İlk Dönem İslam Mezhepleri PDF

AÇIKLAMA

İlk Dönem İslam Mezhepleri

Ebu’i Hasan El-EŞ’ari’nin bu eseri, islam mezhepleriyle ilgili ilk klasik kaynaklardan biridir. Bin yılı aşkın bir süre sonra ilk türkçede daha önce herhangi bir batı diline de çevrilmiştir.

873 yılında basra da doğduğu kabul edilen yazar önceleri sunni alimlerden ders almış ancak daha sonra annesinin mutezile bilginlerinden abu ali el cubbai ile evlenmesinden sonra ondan kelam dersleri almıştır. Kırk yaşına kadar mutezile mezhebinin görüşlerini savunmuş ancak 912 yılında mutezile den ayrılıp ehl eş ari inanç ilkelerini akılla desteklemekle birlikte nassı ön plana çıkan üçüncü bir yöntemi benimsemiştir. Böylece daha sonra summi kelam denilecek olan bir düşünce tarzının matüridi paralelinde gelişmesine neden olmuştur. Gerek mezhepler tarihi gerekse islam felsefesi hakkında bir başvuru kitabı olan ilk dönem islam mezheplerinde eş ari şahsi kanaatini belirtmeden islam mezheplerine dair son derece ilginç bilgiler aktarmaktadır.

s5ffjb

EasyCapture4-2

İNDİRME LİNKİ

TurboBit

Redbunker

Mail.Ru

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir